Stacks Image 773
NV MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Deventer

HISTORIE
In het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw heeft de gemeente Deventer
ervoor gekozen om bepaalde vastgoedactiviteiten niet meer in eigen hand te houden,
maar op afstand te zetten.
In die periode werd de NV Vastgoedmaatschappij Cultureel Centrum de Leeuwenbrug opgericht met de gemeente Deventer als 100% aandeelhouder.
Bij de NV MVD werd het nieuwe cultureel centrum ondergebracht, bestaande uit de Deventer Schouwburg, het Filmhuis de Keizer en de Leeuwenkuil centrum voor muziek, dans en kunsteducatie. Naast fiscale redenen werd hier voor gekozen om het vastgoed te scheiden van andere gemeentelijke activiteiten voor de culturele instellingen en om het beheer van het onroerend goed niet onder te brengen bij de culturele instellingen.
Oorspronkelijk had de NV enkel een beheertaak. In 2009/2010 werd de taak en rol van de NV echter uitgebreid naar ontwikkelaar van vastgoed. De Deventer Schouwburg werd grondig verbouwd en in 2011 volgde de verbouwing van de Leeuwenkuil. De gemeente vatte naar aanleiding hiervan het plan op om meer maatschappelijk vastgoed onder te brengen in de NV. Hiervoor moesten de statuten, naam en doelstelling van de NV worden aangepast. De statuten van de NV zijn gewijzigd per 11 oktober 2011: de NV Vastgoedmaatschappij Cultureel Centrum de Leeuwenbrug werd toen NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer.
Sindsdien heeft de NV verschillende projecten ontwikkeld, zo zijn de Bodenloods en het voormalig Davo-gebouw in het Havenkwartier nieuw leven ingeblazen.
Daarnaast zijn Film & Theater de Viking en de nieuwe bibliotheek door de NV in ontwikkeling. De NV ontwikkelt haar projecten steeds op initiatief van de gemeente. Hierbij is de focus gericht op vastgoed voor de culturele sector. Uitgevoerd wordt wat maatschappelijk nodig is en waarbij het initiatief ligt bij het stadsbestuur.
Het College van B&W bepaalt wat wel of niet door de NV wordt gedaan.
Hiervoor heeft B&W twee sturingsmiddelen: 1) de statuten en 2) het aankoopbeleid. Het maatschappelijk bezit moet worden ingezet voor het door het gemeentebestuur geformuleerde doel.
/