Stacks Image 773
NV MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Deventer

ORGANISATIE

De NV is een kleine en flexibele organisatie met korte lijnen naar elkaar en de aandeelhouder, zijnde de wethouder Financiën. Niet de hoeveelheid werk bepaalt de omvang van de organisatie, maar het netwerk. 
Met netwerk wordt bedoeld een netwerk van specialisten (BV’s of ZZP‐ers) waarvan per project of per taak gebruik wordt gemaakt door het inhuren van specifieke kennis. Na beëindiging van de taak of het project is de relatie ook beëindigd. Hierdoor worden de kosten laag gehouden en het risico beperkt. De NV werkt kostendekkend, heeft geen winstoogmerk en heeft een afschrijvingsbeleid waarmee ontwikkelingen in de toekomst ook mogelijk zijn.
De aandeelhouder van de NV MVD is de gemeente Deventer en heeft daarmee een bestuurlijk en financieel belang. Wethouder Grijsen is als wethouder financiën de vertegenwoordiger naar de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de NV MVD en verantwoordelijk voor de borging van de gezondheid en de continuïteit van de NV./