Stacks Image 773
NV MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Deventer

DE DEVENTER SCHOUWBURG

Het theater is van belang in ons leven en in de Deventer samenleving.
De Deventer Schouwburg wil een plek zijn waar het publiek op aandachtige wijze met podiumkunst in contact kan komen, waar het iets kan leren en zich kan vermaken.
Wij zijn er van overtuigd dat theater door reflectie op de grote levensvragen en door het scheppen van
mens- en wereldbeelden, inzicht, hoop, moed en troost kan bieden.
Het theater is van belang in ons leven en in de Deventer samenleving.
Wij presenteren een brede en representatieve uitsnede van het Nederlandse podiumkunstenaanbod:
zowel de topproducties als mainstream-aanbod in de
Grote en Kleine Zaal.
/